Chạy tự do, Parkour, trở nên thịnh hành

Việc tập luyện nhảy qua các chướng ngại vật trong thành phố bắt đầu trên các đường phố ở Pháp và này đang trở nên phổ biển tại Anh Quốc.

Các trường chuyên đầu tiên của Anh đã mở cửa khuyến khích mọi người học cách chạy trong một môi trường an toàn.

Người ta ước tính là 35.000 người đang thường xuyên 'chạy tự do'.Bản dịch - Translation


Từ vựng - Vocabulary


agility

obstacles - (here) objects that the free runners have to move around or over: các chướng ngại vật

going mainstream - becoming well-known and accepted: trở nên phổ biến và được nhiều người chấp nhận

specialised - concentrating on a particular area: chuyên, chuyên môn hóa

encourage - (here) provide good conditions for people to do a particular activity, so that more people will do it: khuyến khích, động viên, tạo điều kiện  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS