Tránh xa những phi vụ đầu tư phức tạp

Người làm ăn khôn ngoan là biết đầu tư vào những thứ thuộc sở trường hoặc ít nhất họ có thể tìm để hiểu. Với những kiểu đầu tư quá phức tạp ví dụ như các quỹ đầu cơ và các chứng khoán thế chấp, ẩn chứa nhiều rủi ro, họ thường sẽ tránh xa. Điều đó không có nghĩa là họ sợ khó khăn mà họ muốn có thêm thời gian học hỏi, khi đủ kiến thức, kinh nghiệm, có thể làm chủ để vượt qua thử thách họ mới “nhúng tay” vào. Nếu không hiểu về cái họ sẽ đầu tư, người giàu sẽ không mạo hiểm để thử.

6 bài học về tiền từ các tỷ phú trên thế giới - 2

People do eat wisely is knowing what to invest in the property market or at least they can find to understand. With the investment style is too complex for example, speculative funds and mortgage securities, contains many risks, they will usually stay away. That does not mean that they are afraid of difficulties that they would like to have more time to learn, when sufficient knowledge, experience, can master to pass the challenge they "hand". If don't understand about what they will invest, the rich will not venture to try.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét